maneltrenchs.com

personal and professional webpage

Rethinking education
#arthistoryflip

Pedagogia rima amb tecnologia

Les xarxes socials i les aplicacions mòbils són una gran oportunitat per un tipus d’ensenyament que aposti per la proximitat i l’empatia com a mitjà per fomentar l’aprenentatge. Tot l’entramat format per Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc… configuren un núvol on l’oci hi està molt present i, amb les eines adients, permet utilitzar-lo com a eina pedagògica sense una possible resistència de l’alumne. Tot el contrari, configura un escenari conegut i còmode per ells.

Porto en la docència d’Història de l’Art més de 20 anys. Un dels meus objectius bàsics ha estat motivar als alumnes amb la matèria i fer-los veure la presència de la mateixa fora de l’aula. Com molts vaig començar usant diapositives, veure moltes imatges a l’aula i mirar d’obrir-los la ment. A partir de la integració de la tecnologia, la meva capacitat per motivar i ajudar als alumnes a generar i adquirir coneixement ha explotat en positiu.

Fa un temps veure un mòbil a l’aula per la meva part era un problema i em generava distensions a l’aula. Però avui dia ho veig com una eina indispensable i bàsica per a la meva activitat educativa i per als alumnes mateixos, tant dins com fora de l’aula.

I un altre aspecte que ha fet repensar la meva manera d’ensenyar i educar ha estat conèixer i aplicar el mètode “flipped classroom” o classe inversa. Precisament aquesta setmana (els dies 6,7 i 8 de maig) es celebra el II Congrès Europeu a Saragossa http://www.flipconspain.com

. Amb el “flipped learning” el mètode, en sentit global i entenedor, que se segueix és simple. A la classe s’informa de la necessitat de visualitzar un vídeo fora de l’aula que servirà com a introducció al tema que es començarà a treballar en les properes sessions. Fem servir una eina, EDpuzzle, que per al professor és molt útil perquè pots tenir un “control” absolut de l’activitat on-line que van fent els alumnes. Es recomana visualitzar-lo les vegades necessàries per garantir que se n’ha fet una comprensió correcta. Com a usuaris de Youtube o Vimeo, per posar dos exemples, no cal donar-los gaires instruccions.

Per tenir una millor idea sobre el “flipped learning” podeu accedir a la plana web “The Flipped Classroom”, el gran referent espanyol i europeu.

Per aconseguir que l’alumnat consolidi la comprensió també conté feines i activitats complementàries, algunes de les quals s’han de treballar a casa de forma individual. D’altres activitats es treballen directament a l’aula i amb el grup-classe.

La sessió posterior al visionat del vídeo, es comença la sessió a l’aula preguntant i resolent les tasques amb la qual cosa el professor pot comprovar quina informació han assolit els alumnes i aquests, al mateix temps, van consolidant continguts. A més, el professor té l’opció de demanar les tasques o feines que hi ha en el vídeo per escrit, amb la qual cosa té una eina complementària d’avaluació.

Com que el professor ja disposa d’uns coneixements previs i consolidats del que es treballarà en relació a l’obra d’art en concret, i a l’estil artístic en general, s’assoleix l’objectiu de treballar de manera participativa, i el seu rol es converteix en el de moderador-gestor.

No podem educar al segle XXI com es feia al segle XX. S’ha d’aprofitar la tecnologia per millorar l’educació i per descomptat, les noves apps o eines que van apareixent al mercat ens poden ajudar molt. Fa falta practicar amb elles, veure les aspectes positius o contraproduents, i llavors gestionar-ho a l’aula. Però la intervenció del professor és i serà bàsica per aconseguir l’objectiu formatiu vital. No som simples gestors de continguts, som pedagogs que adapten l’aprenentatge a la societat que ens envolta. I ara els dispositius mòbils i les xarxes ho fan. Aprofitem els seus aspectes positius.

Deja un comentario