maneltrenchs.com

personal and professional webpage

Rethinking education
#arthistoryflip

donART

Visibilitzem les dones artistes dins de la Història de l’Art

No tenim dones artistes? No hi material en que es visibilitzin?

Dones artistes en les diverses èpoques