maneltrenchs.com

personal and professional webpage

Rethinking education
#arthistoryflip

Hª d’Espanya

Llista “Youtube” amb escenes de “La Ciutat Cremada” (Antoni Ribas, 1976)

per repassar continguts de la matèria d’Història d’Espanya.


Llista “Youtube” amb escenes de “Coronel Macià” (JM Forn, 2006)

per repassar continguts de la matèria d’Història d’Espanya.